Бие даалт хийнэ. WWW.BIYDAALT.TK

бие даалт
Бие даалт хийнэ. Мөн өөрт байгаа бие даалтуудаа тавиулахыг хүсвэл biydaaltuud@yahoo.com хаяг болон 99642486 дугаараар холбоо барьна уу

“Coca Cola” борлуулалтын төлөвлөгөө

2010-10-12 17:40:57

“Coca Cola” борлуулалтын төлөвлөгөө


Агуулга:
1.    Байгууллагын танилцуулга
2.    Макро орчны судалгаа
      А. Эдийн засаг
      Б. Нийгэм соёл, хүн ам зүй
      В. Техник технологи
      Г. Олон улс
3.    Микро орчны судалгаа
     А. Өрсөлдөгч
     Б. Хэрэглэгч
4.    Дотоод орчны судалгаа
     А. Бүтэц зохион байгуулалт, боловсон хүчин
     Б.  Борлуулалтын үйл ажиллагаа
      5.  Борлуулалтын таамаглал
         А.Зах зээлийн багтаамж
         Б.Зах зээлийн потенциал
         В.Зах зээлийн таамаглал
         Г.Борлуулалтын ажилчдын нийт хэрэгцээ
      6.  Борлуулалтын зорилго, зорилт
      7.  Борлуулалтын норм
      8.  Борлуулалтын ажилтныг татах, сонгох, сургах үйл ажиллагаа
      9.  Борлуулалтын ажилтны гүйцэтгэлийг үнэлэх, цалин урамшууллын систем
    10.  Борлуулалтын идэвхжүүлэлт, урамшуулал
    11.  Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах
    12.  Дүгнэлт

Хуудасны тоо /А4/: 39 хуудас
Үнэ:18000 төг

 

Ангилал : Маркетингийн удирдлага | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (3940) | Сэтгэгдэл ( 10 ) | Дэлгэрэнгүй

“Kit Kat” борлуулалтын төлөвлөгөө

2010-10-11 21:19:54

“Kit Kat” борлуулалтын төлөвлөгөө


Агуулга:
1.    Байгууллагын танилцуулга
    “Таван богд” группын танилцуулга
    “Таван богд хүнс” ХХК-ний танилцуулга
    Кит Кат бүтээгдэхүүний танилцуулга
2.    Макро орчны судалгаа
    Эдийн засаг
    Нийгэм соёл, хүн ам зүй
    Олон улс
3.    Микро орчны судалгаа
    Өрсөлдөгч
    Хэрэглэгч
4.    Дотоод орчны судалгаа
     Борлуулалтын албаны бүтэц зохион байгуулалт, боловсон хүчин
    Борлуулалтын үйл ажиллагаа
      5.  Борлуулалтын таамаглал
      6.  Борлуулалтын зорилго, зорилт
      7.  Борлуулалтын норм
      8.  Борлуулалтын ажилтныг татах, сонгох, сургах үйл ажиллагаа
      9.  Борлуулалтын ажилтны гүйцэтгэлийг үнэлэх, цалин урамшууллын систем
    10.  Борлуулалтын идэвхжүүлэлт, урамшуулал
    11.  Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах
    12.  Дүгнэлт

Хуудасны тоо /А4/: 15 хуудас
Үнэ:15000 төг

Ангилал : Маркетингийн удирдлага | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (794) | Сэтгэгдэл ( 6 ) | Дэлгэрэнгүй

“GOOGLE” корпорацийн түүх илтгэл

2010-10-11 21:17:57

“GOOGLE” корпорацийн түүх илтгэл

Хуудасны тоо /А4/: 19 хуудас
Үнэ:5000 төг

 

Ангилал : Маркетингийн удирдлага | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (275) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Жүүсний үйлдвэрийн маркетингийн төлөвлөгөө

2010-10-11 21:14:56

Жүүсний үйлдвэрийн маркетингийн төлөвлөгөө


Агуулга:
Товч танилцуулга                               
1. Зорилго, зорилтууд                           
2. Брэндийн ерөнхий танилцуулга               
3. Зах зээлийн судалгаа                       
4. SWOT, TOWS шинжилгээ                   
5. Зорилтот зах зээл                           
6. Маркетингийн хольц                       
7. Маркетингийн төсөв, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Хуудасны тоо /А4/: 28 хуудас
Үнэ:18000 төг

Ангилал : Маркетингийн удирдлага | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (1122) | Сэтгэгдэл ( 7 ) | Дэлгэрэнгүй

Барилгын компаний маркетингийн төлөвлөгөө

2010-10-11 21:13:27

Барилгын компаний маркетингийн төлөвлөгөө


Агуулга:
Нэг.Орчны судалгаа шинжилгээ,нөхцөл байдлын судалгаа
 1.1 Салбарын макро орчны шинжилгээ
    1.1.1 Эдийн засгийн орчин
1.1.2 Улс төр хууль эрх зүйн орчин
1.1.3 Нийгэм соёл,хүн ам зүйн орчин
1.1.4 Технологийн орчин
1.1.5 Олон улсын орчин
1.2 Салбарын микро орчны шинжилгээ
    1.2.1 Худалдан авагч ба хэрэглэгчийн судалгаа шинжилгээ
    1.2.2 Өрсөлдөгчийн судалгаа шинжилгээ
    1.2.3 Бэлтгэн нийлүүлэгч ба татан авалтын шинжилгээ
    1.2.4 Зуучлагчид ба борлуулалтын сувгийн шинжилгээ
Хоёр.Маркетинг стратеги төлөвлөлт
    2.1 Зорилтот зах зээлээ тодорхойлно
    2.6 Маркетингийн 4Р буюу Иж бүрдэл   
2.7 Үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Хуудасны тоо /А4/: 34 хуудас
Үнэ:18000 төг

Ангилал : Маркетингийн удирдлага | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (2065) | Сэтгэгдэл ( 7 ) | Дэлгэрэнгүй

Брендийн удирдлага

2010-10-11 20:20:59

Брендийн удирдлага


Агуулга:
•    Оршил
•    Брэнд гэж юу вэ?
•    Брэнд менежмент гэж юу вэ ?
•    Брэнд бүтээх 22 зарчим
•    Хүчтэй брэнд бүтээх 10 түлхүүр хүчин зүйлс
•    Global branding Ба түүний 7 үе шат
•    Дүгнэлт

Хуудасны тоо /А4/: 18 хуудас
Үнэ:9000 төг

Ангилал : Маркетингийн үндэс | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (399) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Өрсөлдөгчийн шинжилгээ

2010-10-11 20:20:16

Өрсөлдөгчийн шинжилгээ


Агуулга:
1.Өрсөлдөгч хэн болох?
2.Өрсөлдөгчийн үнэлгээ:
Тэдгээрийн зорилго буюу уриа
Баримталж буй стратегийн чиглэл
Өрсөлдөгчийн давуу ба сул тал
3.Бидний баримтлах стратегийн чиглэл

Хуудасны тоо /А4/: 14 хуудас
Үнэ:9000 төг

Ангилал : Маркетингийн үндэс | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (826) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Маркетингийн хөдлөшгүй 22 хууль

2010-10-11 20:19:23

Маркетингийн хөдлөшгүй 22 хууль

Хуудасны тоо /А4/: 10 хуудас
Үнэ:9000 төг

 

Ангилал : Маркетингийн үндэс | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (894) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

Бүтээгдэхүүний танилцуулга

2010-10-11 20:18:39

Бүтээгдэхүүний танилцуулга

Хуудасны тоо /А4/: 
Үнэ:4000 төг

Ангилал : Маркетингийн үндэс | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (81) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Бялууны зах зээлийн худалдан авагчидийн зан төлөвийн судалгаа

2010-10-11 20:17:45

Бялууны зах зээлийн худалдан авагчидийн зан төлөвийн судалгаа

Хуудасны тоо /А4/: 43 хуудас
Үнэ:18000 төг

Ангилал : Маркетингийн үндэс | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (399) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй