Бие даалт хийнэ. WWW.BIYDAALT.TK

бие даалт
Бие даалт хийнэ. Мөн өөрт байгаа бие даалтуудаа тавиулахыг хүсвэл biydaaltuud@yahoo.com хаяг болон 99642486 дугаараар холбоо барьна уу

Арилжааны банкны хямралаас авах сургамж

2010-10-11 18:58:57

 Арилжааны банкны хямралаас авах сургамж


Агуулга:
1.    Оршил
2.    Сэдвийн онолын үндэслэл
3.    Сэдвийн судлагдсан байдал болон өнөөгийн байдал
4.    Судалгааны хэсэг
•    Хямралын үр нөлөө
•    Хямрал монголын банкуудад хэрхэн нөлөөлөв?
•    Монгол хямралын эсрэг арга хэмжээ авахдаа ямар алдаа гаргасан бэ?
•    Хямралын эсрэг авч болох байсан арга хэмжээнүүд
•    Банк, санхүүгийн хямралаас сэргийлэх чиглэлээр гадаад орнуудын Засгийн газруудаас авч буй арга хэмжээнүүдийн тухай
(Дэлхийн банк, АНУ, Канад Улс, Их Британи, Австри, Швейцарийн Холбооны Улс, БНУнгарУ, БНЧУ, БНПУ, БНТуркУ, Япон Улс, Энэтхэг Улс, БНХАУ, БНКазУлс, БНСВУ, БНАСУ, БНБуриадУлс, Тайланд, Индонез, Малайзын вант улсууд орнуудын жишээн дээр)
5.    Дүгнэлт
6.    Ашигласан материал

Хуудасны тоо /А4/: 19 хуудас
Үнэ:18000 төг

 

Хандлагын шинжилгээ

2010-10-11 18:57:57

Хандлагын шинжилгээ

Хуудасны тоо /А4/: 10 хуудас
Үнэ:4000 төг

Уламжлагдсан зах зээлийн хэрэгсэлийг ашиглан ханшийн эрсдэлийг бууруулах

2010-10-11 18:56:58

Уламжлагдсан зах зээлийн хэрэгсэлийг ашиглан ханшийн эрсдэлийг бууруулах


Агуулга:
ОРШИЛ
Бүлэг 1. ОНОЛЫН ХЭСЭГ
1.1.    Валют гэж юу вэ?
1.1.1.    Санхүүгийн байгууллагын валютын арилжаанд оролцох учир
1.1.2.    Валютын ханшийн эрсдэл
1.1.3.    Валютын ханшинд нөлөөлөх хүчин зүйлс
1.1.4.    Валютын ханшийн эрсдлээс хамгаалах төрийн зохицуулалт
1.2.    Уламжлагдсан зах зээлийн хэрэгсэл гэж юу вэ?
1.2.1.    Futures гэж юу вэ?
1.2.2.    Forward гэж юу вэ?
1.2.3.    Options-ы үндсэн онцлог хэлбэрүүд
1.2.4.    Валютын Своп

Бүлэг 2. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ
2.1 Форвард гэрээг ашиглан ханшийн эрсдлээс хамгаалах буюу Хедж хийх
2.2 Дэлхийн зах зээл дээр Дериватив хэрэгслүүд ашиглаж буй байдал.
2.3 Санхүүгийн дериватив Монголын зах зээл дээр
ДҮГНЭЛТ
Хавсралт
    Арилжааны банкуудын нэгдсэн тайлан, Монгол банк
    Голомт банк, Хаан банк, ХХБ санхүүгийн деривативийг харьцуулсан байдал
    Дериватив хэлэлцээрээр зарим орны валютын арилжаалагдсан байдал

Хуудасны тоо /А4/: 18 хуудас
Үнэ:15000 төг

Даатгалын байгууллагын өнөөгийн байдал, шинэ бүтээгдэхүүн

2010-10-11 18:55:26

Даатгалын байгууллагын өнөөгийн байдал, шинэ бүтээгдэхүүн


Агуулга:
1.    Оршил
2.    Онолын үндэслэл
3.    Даатгалын компаниудын өнөөгийн байдал
             a.    Салбарын үзүүлэлт
             b.    Зах зээлийн бүтэц,өмчлөлийн хэлбэр
             c.    Нөөцийн сан
             d.    Нөхөн төлбөр
             e.    Хураамжийн орлого
             f.    Балансын үзүүлэл
     4. Судалгааны хэсэг
а. Хөгжингүй орнуудын даатгалын тухай ойлголт
b. Даатгалыг хэрхэн борлуулдаг ба хэрхэн борлуулдаг.
c. АНУ-ын даатгалын зах зээл,түүний ангилал
      5. Монголын даатгалын системд шинээр нэвтэрч буй бүтээгдэхүүн
a. Амьдралын даатгалын үүсэл хөгжил
b.Амьдралын даатгал ба түүний ангилал
c.“Нэйшнл лайф даатгал” ХХК

6.    Дүгнэлт
7.    Ашигласан материалын жагсаалт

Хуудасны тоо /А4/: 17 хуудас
Үнэ:18000 төг

 

Олон улсын шүүх

2010-10-11 18:54:02

Олон улсын шүүх


Агуулга:
•    Олон улсын шүүхийн танилцуулга
•    Олон улсын шүүхийн өдөр
•    Олон улсын шүүхийн үйл ажиллагаа
•    Олон улсын шүүхийн дүрэм
•    Олон улсын шүүхийн тухай кейс
•    Дүгнэлт

Хуудасны тоо /А4/: 9 хуудас
Үнэ:6000 төг

 

Ангилал : Олон улсын бизнесийн эрх зүй | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (323) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн банкны тухай

2010-10-11 18:53:10

Дэлхийн банкны тухай


Агуулга:
•    Оршил
•    Дэлхийн Банкны товч танилцуулга
•    Дэлхийн Банкны бүтэц, зохион байгуулалт
•    Дэлхийн банкны үйл ажиллагаа
•    Дэлхийн Банк болон арилжааны банкны хоорондын ялгаа
•    Улс орнууд Дэлхийн Банкинд төлөөлөх нь
•    Монгол улс ба Дэлхийн банкны хамтын ажиллагаа
•    Дэлхийн банкны тусламжтайгаар хэрэгжиж байгаа зээлийн тeслvvд
•    Дүгнэлт

Хуудасны тоо /А4/: 15 хуудас
Үнэ:9000 төг

Ангилал : Олон улсын бизнесийн эрх зүй | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (1231) | Сэтгэгдэл ( 4 ) | Дэлгэрэнгүй

Лизинг

2010-10-11 18:51:32

Лизинг


Агуулга:
•    Оршил
•    Лизингийн тухай
•    Лизингийн төрөл
•    Санхүүгийн лизингийн онцлог шинж
•    Лизингийн vйл ажиллагааны vндсэн элементvvд
•    Лизингийн давуу тал
•    Лизингийн түрээслэгчдэд өгөх ашиг
•    Лизингийн хууль эрх зүйн орчин болон сул талууд
•    Лизинг авахад бүрдүүлэх материал
•    Лизингийн гэрээний загвар
•    Ашигласан материалууд
•    Дүгнэлт

Хуудасны тоо /А4/: 15 хуудас
Үнэ:9000 төг

 

Ангилал : Бизнесийн эрх зүй 1 | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (560) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Банкны эрх зүйн орчин

2010-10-11 18:50:06

Банкны эрх зүйн орчин


Агуулга:
•    Оршил
•    Банкны эрх зүйн ойлголт
•    Банкны эрх зүйн хөгжлийн үе шат
•    Банкны эрх зүйн зохицуулалт,судлах зүйл
•    Банкны эрх зүйн зарчим
•    Банкны эрх зүйн эх сурвалж түүний тогтолцоо
•    Төв банк
•    Арилжааны банк
•    Судалгааны хэсэг
•    Дүгнэлт

Хуудасны тоо /А4/: 8 хуудас
Үнэ:9000 төг

 

Ангилал : Бизнесийн эрх зүй 1 | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (1600) | Сэтгэгдэл ( 6 ) | Дэлгэрэнгүй

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл- 4 дэх засаглал

2010-10-11 18:48:41

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл- 4 дэх засаглал


Хуудасны тоо /А4/: 8 хуудас
Үнэ:3000 төг

Ангилал : Бизнесийн ёс зүй | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (451) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Оюутны ёс зүй

2010-10-11 18:43:09

Оюутны ёс зүй


Агуулга:
•    Оюутан хүн гэж хэн бэ?
•    Оюутан хүний эрхэм зорилго
•    Оюутны эрх ба үүрэг
•    Монголын оюутны ёс зүйн дүрэм
•     Судалгаа   / ёс суртахуунтай оюутан гэж ямар байх ёстой вэ? /
•    Судалгааны дүгнэлт
•    Ерөнхий дүгнэлт

Хуудасны тоо /А4/: 10 хуудас
Үнэ:9000 төг

 

Ангилал : Бизнесийн ёс зүй | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (1321) | Сэтгэгдэл ( 6 ) | Дэлгэрэнгүй